کمیسیون ماده پنج استانداری فارس سال 1400
 
تعداد مصوبات تاریخ ابلاغ تاریخ جلسه نام شهر ردیف
ت 1 بند 1400/01/19 1399/10/10 شیراز 1
بندهای 1، 2، 4،5 و 8 الی 19 و 21 1400/01/19 1399/12/13 شیراز 2
ت 24 بند 1400/01/16 1399/11/05 شیراز 3
ت 13 بند 1400/01/18 1399/11/25 اوز 4
ت 1 بند 1400/01/18 1399/11/25 لامرد 5
ت 1 بند 1400/01/18 1399/11/25 اشکنان 6
ت 1 بند 1400/01/18 1399/11/25 جویم 7
ت 1 بند 1400/01/18 1399/10/23 خرامه 8
بندهای 1 الی 5 1400/01/18 1399/10/30 مصیری 9
ت 1 بند 1400/01/18 1399/11/26 ایج 10
بندهای 1 الی4 و 6 الی 8  1400/01/18 1399/12/03 نی ریز 11
بندهای 1 الی 11 و 13 الی 17 و 19 الی 24 1400/01/18 1399/12/10 دراب 12
ت 3 بند 1400/01/18 1399/11/25 بنارویه 13
ت 11 بند 1400/01/18 1399/10/30 فراشبند 14
بندهای 1 الی 5 و 7 الی 14 و 18 1400/01/18 1399/12/06 آباده 15
ت 16 بند 1400/01/18 1399/11/25 گراش 16
ت 26 بند 1400/01/18 1399/11/25 لار 17
ت 5 بند 1400/01/18 1399/10/23 ایزدخواست 18
ت 2 بند 1400/01/18 1399/11/26 فیروزآباد 19
ت 3 بند 1400/01/19 1399/11/26 جهرم 20
ت 1 بند 1400/01/19 1399/11/26 فسا 21
ت 1 بند 1400/01/19 1399/11/26 اردکان 22
بندهای 1 الی 20 و 22 1400/01/19 1399/12/06 مرودشت 23
ت 1 بند 1400/01/19 1399/11/26 مرودشت 24
ت 3 بند 1400/01/19 1399/11/26 آباده 25
ت 1 بند 1400/01/19 1399/11/26 قطب آباد 26
ت 1 بند 1400/01/22 1399/11/26 کره ای 27
بندهای 1 الی7 و 9 الی 22 1400/01/22 1399/12/10 جهرم 28
بندهای 1 الی 7 و 9 الی 13 1400/03/1 1400/02/16 شیراز 29
بند 3 1400/02/07 1399/12/13 شیراز 30
بندهای 11 الی 18 1400/02/12 1399/12/05 شیراز 31
بندهای 1 الی10 و 12  1400/02/12 1399/11/29 زرقان 32
بندهای 1 الی 10 و 12 الی 14 1400/02/19 1399/12/17 نورآباد 33
ت 1 بند 1400/02/19 1399/12/20 فیروزآباد 34
بندهای 1 الی 9 و 11 الی 19 و 22 الی 24 1400/02/19 1399/12/05 بوانات 35
ت 7 بند 1400/02/19 1399/12/05 کره ای 36
ت 11 بند 1400/02/19 1399/12/20 سده 37
ت 12 بند 1400/02/19 1399/11/29 استهبان 38
ت 2 بند 1400/02/19 1399/11/26 اقلید 39
بندهای 1 و 3 الی 5 1400/02/19 1399/12/05 قادرآباد 40
بندهای  1 و 2 و 4 الی 11  و 13 1400/02/19 1399/12/11 سروستان 41
بندهای 2الی 7 و 10 الی 19 1400/02/19 1399/12/20 صغاد 42
ت 6 بند 1400/02/19 1399/12/11 کامفیروز 43
بندهای 1 الی 3 و 5 الی 12 و 15 الی 20 1400/02/19 1399/12/17 اقلید 44
ت 8 بند 1400/02/19 1399/12/11 دژکرد 45
ت 11 بند 1400/02/19 1399/12/11 رامجرد 46
ت 2 بند 1400/02/19 1399/12/05 قیر 47
ت 1 بند 1400/03/05 1399/12/20 قائمیه 48
ت 1 بند 1400/03/06 1399/12/20 حاجی آباد 49
ت 1 بند 1400/03/06 1399/12/20 ارسنجان 50
بند 15 1400/03/11 1400/03/09 شیراز 51
بندهای 2 الی 7 و 9 الی 21 و 23 الی 29 1400/03/11 1399/12/13 فیروزآباد 52
بند 2 1400/02/12 1399/11/29 کنارتخته 53
بند 11 1400/03/24 1399/10/10 شیراز 54
بند 2 1400/03/30 1399/04/17 شیراز 55
      شیراز 56
        57
  •  آمار سایت
  •  اوقات شرعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استانداری فارس بوده واستفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است

   
/* */