توضیحات تاریخ صورتجلسه تاریخ دعوتنامه استانداری نام شهر ردیف
  99/02/23 99/02/22 لطیفی 1
  99/02/23 99/02/22 خور 2
  99/03/13 99/03/12 خنج 3
  99/03/13 99/03/12 دهرم 4
  99/04/23 99/04/21 مهر 5
  99/04/23 99/04/21 اسیر 6
  99/06/18 99/06/17 حسامی 7
  99/06/18 99/06/17 نوجین 8
  99/06/23 99/06/20 مهر 9
  99/06/23 99/06/20 خنج 10
  99/06/23 99/06/20 خور 11
  99/07/02 99/07/01 کوپن 12
  99/07/02 99/07/01 مهر 13
  99/07/14 99/07/13 شهرپیر 14
  99/07/14 99/07/13 دبیران 15
  99/07/08 99/07/06 مزایجان 16
  99/07/07 99/07/06 دهکویه 17
  99/07/14 99/07/13 حسن آباد 18
  99/07/14 99/07/13 افزر 19
  99/08/07 99/08/05 عمادشهر 20
  99/07/23 99/07/21 مشکان 21
  99/07/23 99/07/21 مادرسلیمان 22
  99/08/07 99/08/05 لطیفی 23
  99/08/07 99/08/05 فال 24
  99/07/08 99/07/06 هماشهر 25
  99/08/07 99/08/05 مهر 26
  99/07/23 99/07/21 مشکان 27
  99/08/26 99/07/25 دوزه 28
  99/10/13 99/10/10 خور 29
  99/10/13 99/10/10 خنج 30
  99/10/13 99/10/10 مهر 31
  99/10/17 99/10/15 خیرآباد 32
  99/10/17 99/10/15 خاوران 33
      خاوران 34
        35
        36
        37
        38
  •  آمار سایت
  •  اوقات شرعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استانداری فارس بوده واستفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است

   
/* */