کمیسیون مغایرت های طرح هادی شهرهای استان سال 1398​
 
توضیحات تاریخ صورتجلسه تاریخ دعوتنامه استانداری نام شهر ردیف
  98/02/25 98/02/22 ارد 1
  98/02/25 98/02/22 اسیر 2
  98/02/25 98/02/22 خور 3
  98/04/26 98/04/24 امام شهر 4
  98/05/15 98/05/13 دهرم 5
  98/05/15 98/05/13 کارزین 6
  98/05/15 98/05/13 خومه زار 7
  98/05/15 98/05/13 کوپن 8
  98/05/15 98/05/13 نوجین 9
  98/06/11 98/06/09 ارد 10
  98/06/11 98/06/09 امام شهر 11
  98/06/11 98/06/09 خور 12
  98/08/28 98/08/25 حسامی 13
  98/08/28 98/08/25 کارزین 14
  98/08/28 98/08/25 خاوران 15
  98/09/11 98/09/10 ارد 16
  98/09/11 98/09/10 اسیر 17
  98/09/11 98/09/10 خور 18
  98/10/18 98/10/16 بیرم 19
  98/10/18 98/10/16 خنج 20
  98/10/18 98/10/16 کوپن 21
  98/11/28 98/11/26 دوبرجی 22
  98/11/28 98/11/26 شهرپیر 23
 
  •  آمار سایت
  •  اوقات شرعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استانداری فارس بوده واستفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است