کمیسیون مغایرت های طرح هادی شهرهای استان سال 1397​
 
توضیحات تاریخ صورتجلسه تاریخ دعوتنامه استانداری نام شهر ردیف
  97/04/11 97/04/10 خور 1
  97/04/11 97/04/10 لطیفی 2
  97/04/11 97/04/10 نوجین 3
  97/07/30 97/07/24 دهرم 4
  97/07/30 97/07/24 خوزی 5
  97/07/30 97/07/24 لطیفی 6
  97/07/30 97/07/24 نوجین 7
  97/10/25 97/10/24 خور 8
  97/10/25 97/10/24 خور 9
  97/10/25 97/10/24 سلطان شهر 10
  97/12/15 97/12/14 عماد شهر 11
  97/12/15 97/12/14 عماد شهر 12
  97/12/15 97/12/14 خنج 13
  97/12/15 97/12/14 خوزی 14
  97/12/15 97/12/14 لطیفی 15
 
  •  آمار سایت
  •  اوقات شرعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استانداری فارس بوده واستفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است