کمیسیون مغایرت های طرح هادی شهرهای استان سال 1396​


 
توضیحات تاریخ صورتجلسه تاریخ دعوتنامه استانداری نام شهر ردیف
  96/05/23 96/05/19 بیرم 1
  96/05/23 96/05/19 دوبرجی 2
  96/05/23 96/05/19 عمادده 3
  96/05/23 96/05/19 خور 4
  96/05/23 96/05/19 لطیفی 5
  96/05/23 96/05/19 کوپن 6
  96/12/14 96/12/10 خور 7
  96/12/14 96/12/10 لطیفی 8
  96/12/26 96/12/24 خور 9
  96/12/26 96/12/24 حسن آباد 10
  96/12/26 96/12/24 مبارک آباد  11
  96/12/26 96/12/24 لطیفی 12
 
 
  •  آمار سایت
  •  اوقات شرعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استانداری فارس بوده واستفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است