دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک
 
1_ تهیه و پیگیری تصویب طرح های هادی شهرهای زیر 25 هزار نفر و تغییرات بعدی آنها و نظارت بر اجرای آنها.
2_ انجام وظایف مرتبط با کمیسیون بررسی مغایرت های طرح های هادی شهر های زیر 25 هزار نفر جمعیت.
3_ نظارت عالیه بر روند اجرای تهیه طرح های جامع و تفضیلی و طرح های توسعه شهری.
4_ عضویت و شرکت در کمیسیون ماده 5.
5_ انجام امور محوله در اجرای بند های ب و هه ماده 28 قانون برگزاری مناقصات موضوع ترک تشریفات مناقصات دستگاه های اجرایی که دارای اعتبارات استانی می باشند.
6_ انجام امور دبیر خانه ای هیأت رسیدگی به شکایات قانونی برگزاری مناقصات در استان.
7_ ایجاد هماهنگی و همکاری بین دستگاه های اجرایی استان و عوامل اجرایی در جهت پیشبرد عملیات عمرانی و بررسی اختلافات میان آنها در چهار چوب وظایف شورای فنی استان و تصمیم گیری در این خصوص.
8_ نظارت عالیه بر تهییه و تعیین محدوده و حریم شهر ها و محدوده روستاها.
9_ نظارت عالیه بر شهرداری ها و دهیاری های استان در اجرای طرح و پروژه های شهرسازی ، عمرانی و تفکیک اراضی و ارایه راهنمایی های لازم در مطابقت کامل با طرح های مصوب شهری و روستایی.
10_  نظارت فنی بر اجرای طرح های عمرانی و فنی استان و ارایه گزارش لازم به دبیرخانه شورای فنی استان و دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان.
11_ مطالعه و بررسی به منظور بدست آوردن حد مطلوب فضای سبز در مناطق مورد عمل با در نظر گرفتن موقعیت و شرایط اقلیمی منطقه.
12_ همکاری در ارسال دستورالعمل های قانونی و فنی مربوط به فضای سبز و ارایه آن به شهرداری ها و دهیاری های برای اجرا.
13_ نظارت عالیه و اظهار نظر مورد واگذاری توافقات پیرامون املاک و اراضی شهری و اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها.
14_ نظارت و پیگیری لازم بر دستگاه های اجرایی در زمینه تأُمین و استفاده از مصالح استاندارد در قالب مصوبات شورای فنی استان.
15_ هماهنگی بین دستگاه های اجرایی استان در انجام امور محوله در حوزه خدمات روبنایی از قبیل آب، برق، فاضلاب، گاز و مخابرات در صورت نیاز.
16_ هماهنگی در تهیه ضوابط و معیار های فنی و نظارت عالیه بر تطبیق موازین در اجرای پروژه های عمرانی در چهار چوب مصوبات شورای فنی استان.
17_ ریاست کمیته های چهارگانه شورای فنی استان و انجام امور محوله.
18_ نظارت عالیه بر اجرای برنامه های عمرانی (احداث، مرمت، نگهداری و بهره برداری) و گزارش گیری مستمر از پیشرفت برنامه های عمرانی شهرها و روستاها و پیگیری از واحد های استانی دستگاه های اجرایی به منظور رفع موانع اجرایی.
19_ عضویت و شرکت در جلسات کمیته ها، کارگروه ها و کمیسیون های مرتبط بر اساس آیین نامه ها و قوانین موجود که دفتر فنی می بایست در آن شرکت نماید.
20_ انجام امور محوله در کمیته کارشناسی هیأُت 4 نفره استان موضوع آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.
21_ تعامل با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در اجرای قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مقررات ملی ساختمان و ظوابط و دستورالعمل های منبعث از آن.
22_ شرکت در جلسات و انجام امور محوله در خصوص کارگروه تخصصی ذیربط امور زیربنایی و شهر سازی استان ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته های کارشناسی مربوطه آن.
23_ نظارت بر عملکرد ستادها و مراکز معاینه فنی در استان های مشمول موضوع مصوبه سال 1393 هیات وزیران.
24_ همکاری در نظارت بر ارتقاء کیفیت زیست محیطی کلان شهر ها از طریق کارگروه کاهش آلودگی هوا، آب و خاک استان با مسئولیت معاونت هماهنگی امور عمرانی (استان مشمول).
25_ نظارت بر نحوه واگذاری اراضی و ساخت و ساز بر اساس آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب سال 1391.
 26- کنترل و نظارت بر ساخت و ساز های غیر مجاز موضوع کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ها و انجام امور دبیرخانه ای مربوطه.
27_ نظارت و پیگیری امور مرتبط با اجرای طرح های مقاوم سازی ساختمان ها و شریان های حیاتی حسب مورد و امور مربوط به ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.
28_ بررسی و نظارت بر اجرای صحیح طرح تملک املاک و اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی دولت و شهرداری ها از طریق اعمال ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب.
29_ بررسی و نظارت بر تملک و آزاد سازی نوار 60 متر و طرح های سواحل در استان های ساحلی موضوع ماده 64 قانون برنامه چهارم توسعه و آیین نامه اجرایی آن.
30_ نظارت عالیه و انجام هماهنگی و همکاری با دستگاه های اجرایی ذیربط در امور مرتبط با حاشیه نشینی و بافت های ناکارآمد شهری و ارایه گزارش های مربوطه به مقامات مافوق.
31_ همکاری در پیگیری امور مربوط به مشکلات مسکن مهر، مسکن اجتماعی و اخذ گزارش های لازم از دبیرخانه حسب مورد موضوع کارگروه مسکن مصوبه 1385 هیات وزیران.
32_ شرکت در جلسات و همکاری در انجام امور محوله بمنظور جلوگیری و کاهش آلودگی های زیست محیطی از جمله آلودگی ناشی از منابع آب وخاک، گرد و غبار، مصرف سموم شیمیایی، حفظ و بهره برداری پایدار از تالاب ها، منابع طبیعی و... و تعامل با سازمان ها و دستگاه های اجرایی استان در این خصوص.
33_ نظارت بر تهییه و تصویب و اجرای طرح های جدا سازی آب شرب از فضای سبز.
34_ انجام کلیه امور محوله از طریق شورای حفاظت منابع آب استان و شورایعالی آب موضوع بند 6 مصوبه سال 1387 هیأُت وزیران.
35_ عضویت در کمیسیون تصویب و تغییرات طرح هادی روستایی موضوع بند ف ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه .
36_ انجام وظایف و اعمال اختیارات قانونی وزارت کشور در زمینه امور مربوط به حمل و نقل و ترافیک استان و شهر مرکز استان.
37_ ایجاد هماهنگی و ارایه مشورت و راهنمایی برای بهبود ترافیک و فعالیت ها و عملکرد شرکت ها، سازمان ها و واحد های ارایه دهنده خدمات در امر جابجایی جمعی مسافران درون شهری.
38_ بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهاد های واصله از شرکت ها و سازمان های حمل و نقل همگانی شهری به منظور افزایش یا کاهش سرمایه، سرمایه گذاری، مشارکت و اخذ وام و تحصیل اعتبار جهت ارایه به مراجع ذیربط.
39_ انجام هماهنگی های لازم  بین امور حمل و نقل و ترافیک درون شهری و برون شهری.
40_ ارایه مشورت های لازم و انجام کارشناسی های امور حمل و نقل و ترافیک و شرکت در جلسات، کمیسیون ها، کمیته ها و شوراهای مرتبط استان.
41_ بررسی و مطالعه برای تعیین تعداد وسایل نقلیه همگانی مورد نیاز استان.
42_ برقراری ارتباط با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و تخصصی استانی مرتبط با حمل و نقل و ترافیک برای دستیابی به آخرین اطلاعات، نوآوری ها، استاندارد ها.
43_  اهتمام برای افزایش توان تخصصی و فنی دست اندرکاران حمل و نقل و ترافیک در استان و ارتقاء سطح فرهنگ ترافیک شهروندان از طریق تهیه و اجرای دوره ها و برنامه های آموزشی با هماهنگی و همکاری واحد های استانی دستگاه های اجرایی و مراجع ذیربط.
44_ اجرای مصوبات ابلاغی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر های کشور (موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون تاسیس شورای عالی مصوب 1374/07/02 هیات وزیران).
45_ تهیه و توزیع بکارگیری ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و استاندارد های شهری، رعایت آیین نامه ها و ضوابط و ابلاغ دستورالعمل های مربوطه.
46_ پیگیری تحقق طرح های توسعه فضای سبز و جنگل های واقع در محدوده و حریم شهر ها موضوع تفاهم نامه ها فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری ها.
47_ نظارت بر انجام امور مربوط به هماهنگی و پیگیری ستاد مناسب سازی و تسهیل تردد معلولین جسمی _ حرکتی.
48_ هماهنگی امور مربوط به کمیسیون ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (واگذاری اراضی به دستگاه های دولتی خارج از محدوده).
 
 
 
  •  آمار سایت
  •  اوقات شرعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استانداری فارس بوده واستفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است